לפרטים ולהזמנות חייגו:
077-7066960
המומחים
למז”חים

הכנה ודרישות כלליות להתקנת מז"ח

1.  לפני הרכבת אבזר מז"ח (מונע זרימה חוזרת) כלשהו, יש לשטוף היטב את המערכת באמצעות הזרמת מים במהירות המקסימלית האפשרית, כדי להסיר חומרים זרים שעלולים לפגום בפעולת האבזר.

2.  המז"ח או החכ"כ (להלן "אבזר מונע זרימה חוזרת" או "אבזר") יותקנו בקרבת מד המים הראשי של הצרכן, בצד הצרכן, במרחק השווה לכ-3d לפחות ממנו (d – קוטר צינור האספקה).

3. בין מד המים לאבזר מונע זרימה חוזרת, לא תהיה כל הסתעפות. לא יהיה מעקף כלשהו של האבזר מונע זרימה חוזרת או של חלק כלשהו שלו.

4. המז"ח או החכ"כ (חד כיווני כפול) יותקן במקום נוח לגישה לצורך תפעול, בדיקת מז"ח תקופתית, תחזוקה ותיקון באתר. מקום ההתקנה יהיה כזה שאפשר יהיה לפרק את השסתומים החד-כיווניים (במז"ח ובחכ"כ) וכן את שסתום הפריקה (במז"ח) לצורך טיפול, תיקון או החלפה, ללא צורך בפירוק האבזר מהרשת. מקום ההתקנה ייבחר כך שהאבזר יהיה מוגן מפני פגיעות מכניות מקריות, ומפני פגיעה על-ידי חומרים כימיים וקורוזיניים.

5. האבזר יותקן בצורה אופקית מעל פני הקרקע או פני הרצפה. גובה ההתקנה של המז"ח יהיה כזה שגובה פתח היציאה של שסתום הפריקה מעל פני הקרקע או הרצפה, יהיה 0.30 מ' לפחות.

6.  מיקום התקנת מז"ח ואופן התקנתו יאפשרו להבחין בקלות ביציאת מים מפתח הניקוז, במקרה של תקלה במז"ח או במקרה של זרימה חוזרת.

7. יש להבטיח את יציבותו של האבזר לאחר ההתקנה. מומלץ שאביזרים בקוטר 100 מ"מ ("4) ומעלה, ייתמכו באמצעות תמוכות מתאימות.

8. לא יותקנו אביזרים מונעי זרימה חוזרת בתוך גומחות ו/או מתחת לגובה פני הקרקע ו/או במקומות שאינם מאפשרים בדיקה תקופתית לפי מפרט מיא"מ מ-108187 (כולל הרכבת צינוריות שקופות בשסתומי הבדיקה, כמתואר במפרט הנ"ל).

Installation backflow water connection RPD public network

9. מותר להתקין אביזרים מונעי זרימה חוזרת בתוך ארגזים סגורים או חצי-סגורים מעל פני הקרקע, או בתוך מבנה שקיל אחר, בתנאי שיקוימו כל דרישות מפרט זה.

10. כאשר ההתקנה היא בתוך שטח ציבורי ו/או ישנה גישה לאביזר של אנשים, כלים נעים וכו' – מומלץ להגן על האביזר מפני פגיעה מכנית אקראית או מכוונת, באמצעות ארגז סגור או נעול כמתואר לעיל.

11. הארגז או המבנה השקיל יהיה מורם מעל פני הקרקע או הרצפה, כך שתחתית הארגז תהיה כ-0.20 מ' לפחות מעל פני הקרקע, אך לא יותר מ-1.0 מ'. המכסה העליון של הארגז יהיה ניתן להסרה, כדי לאפשר ביצוע בדיקות האבזר באתר לפי מפרט מיא"מ מ- 108187.

12. הארגז או המבנה יהיה פתוח בחלקו התחתון, או לחלופין יהיה בו פתח ניקוז הנראה לעין לאחר ההתקנה, שגודלו יהיה לפחות כגודל פתח הניקוז של המז"ח באותו קוטר, לפי מפרט מיא"מ מ-105187 – סעיף 8.5 טבלה 2.

13. אם האבזר מותקן בשדה או באתר אחר מחוץ לבניין או למבנה, גובה ההתקנה יהיה כזה שתימנע הצפת האבזר (ובייחוד פתח הניקוז של המז"ח) על-ידי גשמים, שיטפונות ועוד.

14. מותר להרכיב מערכת של צנרת להרחקת מי הניקוז מתחת לפתח הניקוז של שסתום פריקה של מז"ח או של ארגז ההתקנה של המז"ח או החכ"כ, בתנאי שבין פתח הניקוז לצנרת ההרחקה יהיה מרווח אוויר של 0.20 מ' לפחות.

הערה: בהתקנת מז"ח ובתכנון אופי הרחקת מי הניקוז (מפתח הניקוז), יש לקחת בחשבון שהמים היוצאים דרך פתח הניקוז של המז"ח עלולים להיות לא ראויים לשתייה, עקב אירוע של זרימה חוזרת.

>> במקומות בהם חיוני להבטיח אספקת מים רצופה ללא כל הפסקות, מותר להתקין מערכת של שני אביזרים מונעי זרימה חוזרת (או יותר) מאותו סוג, בעלי קוטר קטן יותר, במקום האבזר הנדרש. התקנתם של אביזרים אלה תיעשה במקביל, וספיקתם הכוללת תהיה לפחות כשל האבזר אותו באים להחליף – באותו הפסד עומד דרך כל המערכת.

>> מותר להתקין מערכת חלופית כנ"ל גם מטעמים אחרים, כגון נוחות טיפול, אחזקה ובדיקה, מחיר המערכת ועוד. במקומות בהם חיוני להבטיח גם ספיקת מים מינימלית, יהיה קוטרו של כל אבזר במערכת הכפולה, כקוטר האבזר המתוכנן.

התקנת מז"ח ע"י המומחים

אנחנו בחברת "דניאל ומיכאל" מומחים בהתקנת מז"חים מכל סוג ולכל שימוש ונשמח להעניק לכם שירות מקצועי ויסודי עם התקנת מז"ח המתאים לצרכים שלכם על פי התקנות השונות.
לפרטים נוספים והזמנת שירות התקנה לחצו כאן או חייגו כעת: 077-7066960