לפרטים ולהזמנות חייגו:
077-7066960
המומחים
למז”חים

בדיקת מז"ח

חברתנו נותנת שירות בדיקה למז"חים ליחידים ולחברות באמצעות בודק מוסמך משרד הבריאות.

שירות בדיקת המז"ח כולל:

1. בדיקת מז"ח פיזית ומתן אישורים על תוצאות הבדיקה.
2. הדבקת מדבקה על המז"ח לפי תקנון בריאות העם (על המדבקה מופיע שם הבודק ותאריך הבדיקה).
3. ניהול פנקס בדיקות כפי שמתחייב בתקנות (סעיף ג').
4. העברת אישורי הבדיקה השנתית למשרד הבריאות ולכל הנוגעים בדבר.
5. ריכוז כל נתוני בדיקות המז"ח ומיקומם בדו"ח מרוכז.
6. שירות יעוץ טלפוני לכל נציגי החברה בנושא מז"חים.
7. בנוסף אנו דואגים לתזכר את הלקוח חודש לפני תום תוקף אישור בדיקת המז"ח.