לפרטים ולהזמנות חייגו:
077-7066960
המומחים
למז”חים

שירות למז"חים

מז"ח – מונע זרימה חוזרת
  מה זה מז"ח? מז"ח (בשם המלא: מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת) מורכב משני אל חוזרים קפיציים בלתי תלויים, כשביניהם ממוקם שסתום פריקה אוטומטי. מז"ח מתוכנן לספק הגנה מרבית והתאמה כנגד זרימה מזרם של מים, הנגרמת על ידי לחץ נגדי או תת לחץ במערכות בהן יש חשש לעצירה של חומרים שאינם ראויים
מי מחויב בהתקנת מז"חים?
ע"פ תקנות משרד הבריאות כל עסק / מוסד / בתים פרטיים ומשותפים אשר עושים שימוש במים חיים, חייבים בהתקנת מז"ח וכן בבדיקה שנתית של מערכות המז"ח שברשותם. לדוגמה: מז"ח בעל אזור לחץ מופחת בקוטר "3 עד "8, מותקן ברוב המערכות כהגנה מפני סיכון זיהום מי צריכה. תחנות דלק. מכבסות. מערכות כיבוי אש.
תקנות התקנת מז"חים
משרד הבריאות שירותי בריאות הציבור המחלקה לבריאות הסביבה, ירושלים תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) (תיקון), התש"ס – 2000 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב (א) (4) ו-62ב (ב) לפקודת בריאות העם, 11940 וסעיף 10 (א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 2, בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת העבודה, הרווחה
מז"חים המאושרים ע"י משרד הבריאות
אביזרים למניעת זרימה חוזרת שאושרו על ידי המהנדס הראשי לבריאות הסביבה של משרד הבריאות ("המנהל") - ינואר 2010. מונעי זרימה חוזרת בעלי אזור לחץ מופחת (מז"ח אל"מ) שם היצרן   שם יבואן ופרטיו  דגם המז"ח קוטר נומינלי (באינץ')  לחץ בפעולה (בבר) CONBRACO א.ר.י. 20-40 8, 4 20-40 0, 7, 5, 3 20-40 A, C, E, G 3/4, 2 1/2, 1, 1/2 1, 3 4, 6, 8,
הכנה ודרישות כלליות להתקנת מז"ח
1.  לפני הרכבת אבזר מז"ח (מונע זרימה חוזרת) כלשהו, יש לשטוף היטב את המערכת באמצעות הזרמת מים במהירות המקסימלית האפשרית, כדי להסיר חומרים זרים שעלולים לפגום בפעולת האבזר. 2.  המז"ח או החכ"כ (להלן "אבזר מונע זרימה חוזרת" או "אבזר") יותקנו בקרבת מד המים הראשי של הצרכן, בצד הצרכן, במרחק השווה לכ-3d לפחות